[JSM BEAUTY] HOW-TO

‘정샘물뷰티’ 썸머 메이크업 영상 HOW-TO 

컨실러 메이크업 편 / 썸머 롱라스팅 메이크업 편

 

• 영상 촬영 / 영상 편집             밀크티스튜디오 영상팀

• 화장품 스타일링                      밀크티스튜디오 스타일링팀

Category

TUTORIAL